Amply mixer Bosch PLE-1MA120-EU

Liên hệ

  • Có 4 đầu vào micro / line, cộng với 3 đầu vào nguồn âm nhạc 100 V và đầu vào điện thoại ưu tiên và VOX
  • Ghi đè âm thanh kích hoạt khẩn cấp
  • Âm báo 2 tần số
  • Nút điều chỉnh âm sắc độc đáo dễ sử dụng
Danh mục: