AVER MCUSYSTEM 24

Liên hệ

  • Tích hợp với H.323 và SIP
  • Hỗ trợ đồng thời 8 điểm lên 12/16/20/24 hoặc nhiều thiết bị đầu cuối để tham gia hội nghị
  • Quản lý hội nghị dưới hệ thống quản lý MCU
  • Hiển thị các thông tin như tên người tham dự
  • Hiển thị toàn màn hình, linh hoạt trong việc chuyển đổi giữa một khung duy nhất và nhiều khung hình; khả năng sửa chữa các vị trí của hình ảnh thiết bị đầu cuối

Quý khách đặt hàng vui lòng liên hệ

Hotline: 094 179 2255

Danh mục:

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255