AVER DVC130

Liên hệ

  • Hệ thống hội nghị truyền hình kiểu máy tính để bàn
  • Màn hình cảm ứng 23inch 10 điểm chạm
  • Hệ điều hành: Windows 10
  • CPU: Core i5
  • Nhận và truyền độ phân giải full HD 1080p
  • Tự động trả lời cuộc gọi
  • Chia sẻ nội dung một chạm
  • Ghi trực tiếp một chạm
Danh mục: