Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cho Yin Hwa Việt Nam

Công ty chúng tôi đã triển khai lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình trực [...]

Hệ thống hội nghị truyền hình cho thẩm mỹ viện Ngọc Dung

Đầu tháng 7/2017 vừa qua, công ty chúng tôi đã triển khai lắp đặt hệ [...]

Dự án hội nghị trực tuyến Liên đoàn lao động tỉnh Bình Phước

Liên đoàn lao động Bình Phước đơn vị đại diện cho tiếng nói của các [...]

Lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình cho Dinco Saigon

Công ty Dinco Saigon đã quyết định lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình với [...]

Lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình cho Sở y tế Bà Rịa – Vũng Tàu

Tháng 12 năm 2017 công ty chúng tôi đã ký kết hợp đồng trang bị [...]

Lắp đặt thiết bị họp trực tuyến cho Công ty Austfeed

Đầu năm 2018, công ty chúng tôi đã thực hiện dự án lắp đặt thiết [...]

Lắp đặt thiết bị phòng họp trực tuyến cho công ty Sohaco

Với đời sống đang ngày càng được nâng cao bởi nền kinh tế toàn cầu [...]

Triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến cho Nihon Denkei

Công ty Nihon Denkei đã quyết định triển khai lắp đặt hệ thống hội nghị [...]

Công ty Wooyang Vina đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình

Vừa qua, Công ty TNHH WOOYANG VINA đã quyết định đầu tư triển khai hệ [...]

Dự án hội nghị trực tuyến cho công an huyện Phú Giáo

Vào đầu năm 2021, công ty Thietbihop247 đã thực hiện dự án lắp đặt hệ [...]