Giải pháp Polycom ContentConnect là gì?

MỤC LỤC

I. Polycom ContentConnect là gì?

II. Lợi ích khi sử dụng Polycom ContentConnect

Polycom ContentConnect là gì?

Họp trực tuyến, họp hội nghị truyền hình không chỉ là giao tiếp qua hình ảnh, lời nói mà người dùng cần chia sẻ, nội dung, hình ảnh, video, ý tưởng một cách trực quan mà không cần lo lắng về việc mọi người đang sử dụng công nghệ nào.

Để tận dụng tối đa các cuộc họp cộng tác video, điều quan trọng là người dùng trên Skype Be for Business và các thiết bị hội nghị khác phải có một cách đơn giản để chia sẻ nội dung và cộng tác với nhau. Đó là nguyên nhân Polycom tạo ra ContentConnect.

ContentConnect là một ứng dụng máy chủ ảo và là một thành phần quan trọng của giải pháp Polycom RealConnect for Skype for Business, nó giúp xử lý các nội dung được chia sẻ qua người dùng Skype for Business và hệ thống hội nghị truyền hình truyền thống. Cách tiếp cận sáng tạo này làm cho toàn bộ trải nghiệm chia sẻ, cộng tác video dễ dàng và nhất quán, thúc đẩy sự chấp nhận của người dùng.

Hiểu đơn giản phần mềm lý tưởng này cung cấp tính năng chia sẻ nội dung liền mạch giữa người dùng Skype for Business và các thiết bị không sử dụng Skype for Business để đảm bảo các cuộc họp hiệu quả giữa các nhóm, đối tác và khách hàng.

Phần mềm Polycom ContentConnect được sử dụng với thiết bị hội nghị truyền hình truyền thống và nền tảng Skype for Business, Lync 10 hoặc Lync 13.

Lợi ích khi sử dụng Polycom ContentConnect

  • Nội dung hai chiều, chất lượng cao giữa người dùng Skype for Business / Lync và điểm cuối video dựa trên tiêu chuẩn Polycom
  • Nội dung được hiển thị trong khu vực nội dung phù hợp để có trải nghiệm tốt nhất
  • Nhiều ứng dụng khách Skype for Business / Lync (máy tính để bàn, thiết bị di động, ứng dụng web và Hệ thống Lync Room) được hỗ trợ do hỗ trợ Giao thức Máy tính Từ xa của Microsoft (RDP) trên Máy chủ ContentConnect
  • Polycom RealConnect cho Skype for Business quy trình làm việc đơn giản hóa bao gồm trải nghiệm chia sẻ nội dung gốc
  • Hỗ trợ chia sẻ màn hình dựa trên video của Microsoft (VbSS) để phù hợp với các tiêu chuẩn của Microsoft
Bài viết liên quan