AVER EVC130

Liên hệ

  • EVC130 là hệ thống thiết bị đơn điểm sử dụng IP có khả năng bao mật thông tin
  • Chất lượng hình ảnh full HD 1080p
  • Camera góc rộng 88 độ
  • Micro đa hướng có khả năng chống vọng và mở rộng lên đến 4 mic đa hướng
  • Lưu lại toàn bộ nội dung cuộc họp qua cổng USB
  • AVer EVC130 truyền video HD Full & chia sẻ nội dung HD
Danh mục: