AVER EVC350

Liên hệ

  • Tích hợp MCU kết nối 4 điểm cầu
  • Có thể nâng cấp lên 6, 8 và 10 điểm
  • Chia sẻ video và nội dung Full HD1080p
  • Camera PTZ với zoom 18x
  • Ghi âm bằng một lần chạm
  • Chú thích bất cứ lúc nào với EZDraw
  • Kết nối từ xa bằng PC, Laptop, Tablet, Smartphone qua EZMeetup
Danh mục: