MCU ORION HMP

Liên hệ

  • ORION-HMP là sản phẩm cầu hội nghị truyền hình phù hợp cho doanh nghiệp với mọi quy mô
  • Mang đến chất lượng cuộc gọi tốt hơn
  • Thúc đẩy các GPU trên bất kỳ máy chủ COTS INTEL tăng theo cấp số nhân
  • Nền tảng hỗ trợ đầy đủ chức năng cho WebRTC và khách hàng
  • MCU Orion HMP cho phép người sử dụng dễ dàng
Danh mục: