MCU ORION VX2000

Liên hệ

  • Hỗ trợ cuộc họp hội nghị 8 điểm cầu đồng thời
  • Phù hợp cho phòng họp lên đến 29 người tham gia (16 có thể xem được HD)
  • Lưu trữ và quản lý hoặc On-Premise dễ dàng
  • Tương thích với bất kỳ chuẩn giao thức SIP/ H.323 bao gồm cả thiết bị di dộng
  • Chia sẻ với cả hai chuẩn SIP và H.323/ H.239 
  • Giá thành hợp lý cho doanh nghiệp