ZOOM MEETING PRO

4,500,000 

  • 100 người tham gia cuộc họp
  • Thời hạn cuộc họp là 24 giờ
  • Quản lý người dùng 
  • Điều khiển cuộc họp nâng cao
  • Tính năng báo cáo
  • ID cuộc họp cá nhân tùy chỉnh
  • 1GB ghi lại cuộc họp trên đám mây MP4 hoặc M4A 

Còn hàng

Danh mục: