ZOOM MEETING FREE

Liên hệ

•    Tối đa 100 người tham gia
•    Họp 1-1: Không giới hạn thời gian
•    Họp trên 2 người: tối đa 40 phút
•    Không giới hạn số lượng cuộc họp
•    Hội thảo Video Full HD
•    Hội nghị trực tuyến
•    Tương tác nhóm
•    Bảo mật

Danh mục: