ZOOM MEETING BUSINESS

Liên hệ

  • Lưu trữ tối đa 300 người tham gia 
  • Hỗ trợ điện thoại chuyên dụng (Zoom Phone)
  • Tạo URL tùy chỉnh của riêng bạn
  • Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của công ty
  • Tên Miền được quản lý 
  • Hỗ trợ tùy chỉnh thiết kế email
  • Tích hợp LTI
Danh mục: