POLY STUDIO BAR

Liên hệ

  • Tích hợp camera 4k, micrô và loa
  • Công nghệ theo dõi và đóng khung tự động
  • Chặn tiếng ồn NoiseBlockAI và Acoustic Fence
  • Thiết bị USB plug-and-play
  • Được chứng nhận với Zoom & Teams
Danh mục: