POLYCOM GROUP 700

Liên hệ

  • Khả năng nâng cấp kết nối lên 8 điểm Full HD
  • Tùy chọn camera Eagle Eye IV zoom 4x hoặc 12x
  • Hỗ trợ trình chiếu 02 màn hình
  • Độ nén H264 High Profile, H.264 SVC, RTV
  • Công nghệ SmartPairing giúp quản lý cuộc gọi video và chia sẻ nội dung tiện lợi
  • Công nghệ RealPresence Touch bắt đầu các cuộc gọi chỉ với một cú chạm
Danh mục: