POLYCOM EAGLEEYE DIRECTOR II

Liên hệ

  • Hệ thống camera kép
  • Hệ thống định vị camera tự động
  • Mở rộng thành các phòng lớn hơn lên đến 10 m
  • Dễ dàng nâng cấp hệ thống video hiện có
Danh mục: