POLY STUDIO P15

Liên hệ

  • Khung máy ảnh tự động
  • 90 ° HFOV, ePTZ với Thu phóng kỹ thuật số 4x
  • Màn trập riêng tư bằng tay tích hợp
  • Mảng micrô tạo tia 3 phần tử
  • Phạm vi thu sóng âm thanh 3m (10ft)
Danh mục: